Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest

Aanbieden van activiteiten op sociaal-cultureel gebied, en daardoor een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in het algemeen en Voorschotenaren in het bijzonder.
Bevorderen van onderlinge contacten van buurtbewoners met elkaar.
Waar mogelijk voorzien in studiemogelijkheden.
Zoveel mogelijk verrichten van uit de vereniging voortvloeiende activiteiten door of met behulp van vrijwilligers en indien nodig beroepskrachten

Adres

Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 39
2252 EA
Voorschoten
071-5617900

Contactpersoon

Ria Alleman

Openingstijden

onregelmatig, als er activiteiten zijn - zie website - https://www.boschbloem.nl
04 Jan
Vitaal door kunst
Lees meer >
04 Jan
Bingo
Lees meer >
24 Nov
Goudborduren in De Boschbloem
Lees meer >
13 Nov
Flight simulator
Lees meer >
10 Nov
Seniorencafé
Lees meer >
09 Nov
Linedance in De Boschbloem
Lees meer >
08 Nov
Quilten in de Boschbloem
Lees meer >
07 Nov
Schaken in De Boschbloem
Lees meer >
04 Nov
Yoga bij de Boschbloem
Lees meer >
02 Nov
Fitfiftyplus bij de Boschbloem
Lees meer >
01 Nov
Tekenen bij de Boschbloem
Lees meer >
01 Nov
Klaverjassen in de Boschbloem
Lees meer >
01 Nov
Zumba
Lees meer >
01 Nov
BlijFit: bewegen voor ouderen
Lees meer >
29 Okt
Jeu de boules
Lees meer >
15 Nov
Bridgen in competitie verband in de Boschbloem
Lees meer >
09 Nov
Recreatie bridgen in de Boschbloem
Lees meer >
05 Nov
Ballroom dansen in de Boschbloem
Lees meer >
04 Nov
Frans voor beginners in de Boschbloem
Lees meer >
04 Nov
Ikenobo - Japanse bloemschikkunst bij de Boschbloem
Lees meer >
03 Nov
Frans voor gevorderden in de Boschbloem
Lees meer >
01 Nov
Biljarten bij de Boschbloem
Lees meer >